Skip to main content link. Accesskey SSkip to tab navigation link. Accesskey 1Skip to sub navigation. Accesskey 2
  • Logg inn

Nøkkelhullet
03.07.2011

Nøkkelhullet er et symbol som settes på pakningen av ferdigpakkede matvarer. Dermed får forbrukerne hjelp til å gjøre sunnere valg i kjøpsøyeblikket   Mattilsynet, merkeforskriftene
01.06.2015

Mattilsynet arbeider kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nytt regelverk. Det meste av regelverket bygger på rettsakter som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen. På disse sidene vil du finne informasjon om alt regelverk som er under arbeid, helt fra forslagsstadiet fram til kunngjøring. Unntaket er arbeidet med haste- og soneforskrifter. De omtales ikke her. Mattilsynet ønsker å utvikle et hensiktsmessig og brukervennlig regelverk. Vi ønsker innspill fra våre interessenter i regelverksprosessen, gjerne på et tidlig stadium i prosessen da muligheten for å påvirke er størst. Innspill gis ved å kontakte ansvarlig saksbehandler via kontaktinformasjonen som oppgis he   Lantmännen Cerealia

Sandakerveien 62
Postboks 4349 Nydalen
0402 Oslo
Tel: 22 89 34 00
Idun industri

Hvamveien  1
Box 144, 2026 Skjetten.
Tel: 22 09 48 00
Bakeit nytt